0910 190 342   |   sykorka@sykorka.sk

Pomôžte aj Vy

2% z dane

Sme nezisková organizácia, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a v rodinnom prostredí.

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli týmto občanom pomáhať kvalitnejšie a s rešpektom.

Ďakujeme za podporu , ktorú ste prejavili poskytnutím 2%(3%) z Vašich daní v prospech našej neziskovej organizácie, ktorá pomáha seniorom.

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli pomáhať seniorom prežiť záver života kvalitnejšie a s rešpektom.

Ďakujeme.

PDF Vyhlásenie pre rok 2018 Stiahnuť

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.februára príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť min. 3,32 €.
 4. Editovateľné tlačivo vyhlásenia s vyplnenými údajmi prijímateľa t. j. našej organizácie nájdete v tabuľke vyššie.
 5. Do Vyhlásenia vyplníte Vaše údaje a uvediete sumu, ktorú chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
 2. Upozornenie:
 3. a) Ak právnická osoba (firma) v roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v príslušnom roku (zvyčajne do 31.marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - vyplní v časti IV. kolónku 3
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v peíslušnom roku (zvyčajne do 31.marca) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SÝKORKA nezisková organizácia, L. Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín IČO: 45 747 296.
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - čo je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SÝKORKA nezisková organizácia, L. Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín IČO: 45 747 296.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete uviesťdo daňového priznania: SÝKORKA nezisková organizácia, L. Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín IČO: 45 747 296.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.marca) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Pomôžte aj Vy

Financovanie činnosti je zabezpečené z viacerých zdrojov

 • príjem za vykonanú opatrovateľskú činnosť
 • sponzorské príspevky a dary
 • príjem z časti odvedenej dane, ktorú nám poukážu fyzické i právnické osoby

Každý peňažný dar v akejkoľvek výške , alebo nepeňažný dar bude použitý na prospech ľudí, ktorí sú odkázaný na podporu a starostlivosť iných z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, choroby, alebo vysokého veku.

Darujte peňažný obnos podľa Vašich možností a rozhodnutia v prospech SENIORKA n.o., ktorí vykonáva opatrovateľskú činnosť pre našich spoluobčanov. Vašim šľachetným činom pomôžete zmierniť ich trápenie.

Každého darcu si veľmi vážime a jeho čin zverejníme. Ak chcete zostať v anonymite, budeme to rešpektovať

Nielen oni, ale aj my potrebujeme Vašu podporu, aby sme mohli týmto občanom pomáhať kvalitnejšie a s rešpektom.

.ODT Darovacia zmluva Stiahnuť
.DOC Darovacia zmluva Stiahnuť
.PDF Darovacia zmluva Stiahnuť

Otváracie hodiny

Administračné hodiny :

Pondelok - Piatok : 07:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Príjem / Ukončenie pobytu :

Pondelok - Piatok : 08:00 - 14:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Návštevné hodiny :

Pondelok - Nedeľa : 09:30 - 18:00

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR
Darujte 2% z dane
f

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje