0910 190 342   |   sykorka@sykorka.skPoskytované služby

Sociálne služby

Našim klientom poskytujeme profesionálne sociálne služby, ktoré vykonáva kvalifikovaný personál.

Hlavným zameraním je:

 1. Sociálne poradenstvo - základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník pri príchode klienta ako aj počas jeho pobytu. Je v úzkom kontakte s klientom, aby sa čo najviac dozvedel o klientovi. Tieto informácie použije pre vhodné aktivity, terapie a komunikáciu, tak aby čo najviac klienta tieto činnosti zaujali a boli mu prospešné.
 2. Sociálna rehabilitácia - táto odborná činnosť, spočíva v aktivitách, resp. v cvičeniach na podporu samostatnosti, schopností, zručností a návykov pri sebaobsluhe. U ZŤP klientov je to zaučenie pri obsluhe pomôcok potrebných pre bežný život klienta.
  Všetky činnosti sa vykonávajú s ohľadom na zdravotný stav a potreby klienta.
  Našim cieľom je udržať klienta čo najviac samostatného a v plnohodnotnom spoločenskom živote.
 3. Pomoc pri odkázanosti na druhú fyz. osobu - pomoc klientom zabezpečujú naše opatrovateľky. Pomáhame klientom pri ich potrebách s ohľadom na ich zdravotný stav tak, aby sa zachovala miera ich samostatnosti a aktivizovali sa v seba obslužných činnostiach. Pomoc sa vykonáva pri činnostiach:
  • Osobné hygiena (pomoc je buď úplná alebo čiastočná)
  • Ceľkový kúpeľ
  • Prezliekanie
  • Polohovanie (u ležiacich resp. imobilných klientov)
  • Pohyb po zariadení
  • Dozor nad dodržiavaním liečebného režimu
 4. Pracovná terapia - je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností apracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Zdravotné služby

V zariadení sa nachádza ordinácia, kde sa poskytujú zdravotné služby všeobecného lekára.

Zabezpečujeme 24-hodinovú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú vykonáva kvalifikovaný personál. Hlavným zameraním sú :

 • dozor nad liekmi - podávanie a dávkovanie liekov podľa predpisu lekára
 • podávanie injekcií, infúzií podľa predpisu lekára
 • zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť o katéter, sondy...)
 • sledovanie fyziologických funkcií klienta
 • zabezpečenie prevozu klienta sanitkou na odborné vyšetrenie do nemocnice
 • a iné

Našim klientom v prípade potreby vieme poskytnúť rehabilitáciu, pri ktorých sa individuálne a systematicky pracuje za pomoci fyzioterapeuta

Hlavným cieľom je poskytovať profesionálnu ošetrovateľskú činnosť, aby klient bol v čo najlepšej zdravotnej a fyzickej kondícii.

Záujmové činnosti,aktivity a terapie

Záujmové činnosti,terapie a aktivity sú organizované a vykonávané pod vedením pracovného terapeuta. Všetky činnosti sa vykonávajú podľa záujmu, možností a schopností a klientov.

Aktivity a terapie ponúkané a realizované v našom zariadení:

 • Ergoterapia - terapia prácou zahŕňa drobné práce v zariadení – napríklad kvetinová výsadba a starostlivosť o izbové kvety, vonkajšiu výsadbu a výzdobu, údržbu vonkajších priestorov . Zber liečivých bylín. Zber a spracovanie jesenných plodov. Výroba sušených jabĺk, výroba slivkového a jablkového džemu. Pečenie koláčov a iných dobrôt. Pletenie a háčkovanie. Takouto prácou si klienti vytvárajú aj osobný vzťah k prostrediu, ktorého sú súčasťou.
 • Arteterapia – znamená liečbu výtvarným umením. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje jemnú aj hrubú motoriku, sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, ale poskytuje tiež uvoľnenie a zbavuje stresov. Patrí sem práca s papierom, servítková technika, maľovanie, výroba dekoračných, úžitkových a spomienkových predmetov. Výroba vianočných pohľadníc a vianočnej výzdoby. Výroba adventných vencov.
 • Biblioterapia – využíva liečebné prvky rôznych literárnych žánrov na aktivizáciu pamäte, cieľom čítania a rozhovorov je odbúrať stres a napätie. Využívame tiež zážitkové čítanie, spoločné sledovanie televíznych filmov a populárnych relácií, prezentácie diapozitívov a fotografií.
 • Kognitívny tréning - cvičenia na zlepšenie rozumovej, pamäťovej a rečovej kondície; s využitím nesúťažných slovných hier, doplňovačky, riekanky, skladanie obrázkov, lúštenie krížoviek, práca s textom tak, aby klient mal z neho zážitok.
 • Duchovné stretnutia – individuálne stretnutia s duchovným otcom. Pastoračná terapia.
 • Bazálna stimulácia – terapia na podporu vnímania a stimulácie všetkých zmyslových orgánov.
 • Rehabilitácie – cvičenia na zlepšenie priebehu ochorenia, zmenšenie deficitu a urýchlenie znovuzaradenia klienta do normálneho prostredia. Podpora, rozvoj a obnova fyzických schopností klienta s použitím rehabilitačného cvičenia a rôznych rehabilitačných pomôcok a prístrojov, napr. biolampa, stacionárny bicykel.

Pobyt v zariadení Sýkorka

Zariadenie pre seniorov SÝKORKA (ZPS): sociálna služba pobytová celoročná - dlhodobý pobyt.

Celková kapacita je 40 miest.
Klienti sú ubytovaní v 18 bunkách s variabilným počtom ubytovaných klientov, s možnosťou 1 až 4 osôb na ubytovacej bunke.
Ubytovacia bunka pozostáva z 2 izieb, ktoré je možné členiť na dennú izbu a spálňu, alebo na dve spálne. V každej ubytovacej bunke je priestranná kúpeľňa s bezbariérovým sprchovým kútom a toaletou. V jednej izbe je možné ubytovať jedného až troch klientov. Takéto usporiadanie umožňuje vysokú variabilitu a možnosť prispôsobiť bývanie podľa individuálnych potrieb klientov. S ubytovaním je spojené užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Zariadenie opatrovateľskej služby SÝKORKA (ZOS): sociálna služba pobytová - na určitý čas - krátkodobý pobyt.

Celková ubytovacia kapacita zariadenia je 14 miest.
Služba je poskytovaná v 4 ubytovacích bunkách s určeným počtom ubytovaných klientov v ubytovacej bunke. Ubytovacia bunka pozostáva z 2 izieb. V každej ubytovacej bunke je priestranná kúpeľňa s bezbariérovým sprchovým kútom a toaletou. Takéto usporiadanie umožňuje miernu variabilitu prispôsobenia bývanie podľa individuálnych potrieb klientov. S ubytovaním je spojené užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Štandartom ubytovacej izby je:

 • televízor
 • pripojenie na internet
 • Stôl
 • Stolička
 • Polohovateľná posteľ
 • Nočný stolík
 • Skriňa

Stravovanie

Klientom zabezpečujeme racionálnu aj špeciálnu diétnu stravu na základe individuálnych požiadaviek. Klient každé jedlo môže ohodnotiť. Na základe hodnotenia prispôsobujeme stravu tak, aby bola výživná a zdraviu prospešná.

Mobilní klienti sa stravujú v jedálni, kde ich obsluhuje obsluha, ležiaci (imobilní) klienti sa stravujú na izbách za pomoci asistentov.

Stravu je podávaná 5-krát denne (6-krát diabetikom). Zabezpečujeme aj celodenný pitný režim.

Úschova cenných vecí

Aby sa klient nemusel báť o svoje cennosti, uschovávame tieto veci v bezpečí.
Cennosti musia spĺňat podmienku veľkosti. Neuschovávame žiadne veľké veci (napr. starožitný obraz apod.). Jedná sa o drobné spomienkové veci(urč. hodnoty), určité množstvo financii a pod.

Upratovanie, pranie a žehlenie

Upratovanie vykonávame denne vyškolenými zamestnancami, podľa schváleného programu a rozvrhu.

Pracie a žehliace služby vykonávame v práčovni priamo v zariadení. Tieto služby vykonáva vyškolený personál s profesionálnou technikou.

Doplnkové služby

Pre našich klientov sme schopní poskytnúť doplnkové služby podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Otváracie hodiny

Administračné hodiny :

Pondelok - Piatok : 07:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Príjem / Ukončenie pobytu :

Pondelok - Piatok : 08:00 - 14:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Návštevné hodiny :

Pondelok - Nedeľa : 09:30 - 18:00

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR
Darujte 2% z dane
f

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje