Cenník<
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 hod. OSL 6.99 €

1 hodina opatrovateľskej služby - prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom obce

Cenník platný od 1.3.2019
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,15 € 0 € 2,15 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
2,15 € 0,50 € 2,65 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
2,15 € 4,50 € 6,65 €
Sobota 2,15 € 4,65 € 6,80 €
Nedeľa, Sviatok 2,15 € 6,85 € 9,00 €
Sobota
Delená služba
6,80 € 1,70 € 8,50 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
9,00 € 2,25 € 11,25 €
Sobota noc 2,15 € 6,35 € 8,50 €
Nedeľa, Sviatok noc 2,15 € 7,75 € 9,90 €
Udržiavaci poplatok 1,72 € 0,00 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby s príspevkom IA MPSVR


Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2,75 € 0 € 2,75 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.3.2022
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
7,50 € 0 € 7,50 €
Udržiavací poplatok 1,72 € 0 € 1,72 €
Vysvetlivky:
Delená služba – poskytnutie opatrovateľskej služby opakovane v ten istý deň. Príplatok klienta +25% z platnej ceny za druhé a ďalšie poskytnutie opatrovateľskej služby v ten istý deň.


„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov
Darujte 2% z dane

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje