Kontakt | Sídlo

Ing. Štefánia Skladaná

Ekonómka

+421 (0)911 770 843
administrativa@seniorka.sk

Mgr. Alena Hulinová

Personalistka

+421 (0)911 770 843
administrativa@seniorka.sk

Marcela Gregorová

Mzdová účtovníčka

+421 (0)911 770 843
mzdy@sykorka.sk

Sídlo spoločnosti :
SÝKORKA n.o.
L. Novomeského 2671/3,
911 08 Trenčín

Kontaktná adresa :
SÝKORKA n.o.
PO BOX 6
96001 Zvolen

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov
Darujte 2% z dane

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje