Poskytované služby
Pomáhame klientom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Ako postupovať
Neviete ako máte postupovať pri vybavení opatrovateľskej služby ? Poradíme Vám ako krok za krokom vybavíte všetky potrebné náležitosti, ktoré sú potrebné na poskytnutie opatrovateľskej služby.
Pomôžte aj Vy
Chcete pomôcť ľudom odkazaných na opatrovateľskú službu ? Prispejte aj Vy a pomôžte ľuďom, ktorý to potrebujú.
„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR
Darujte 2% z dane

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje